Utolsó módosítás: 2021.03.27.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum (ÁSZF) nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az elküldött megrendelőlap kinyomtatásra kerül, melyet sorszámozunk és visszakereshetően megőrzünk.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontja tartalmazza az egyéni vásárlókra (fogyasztók, B2C) vonatkozó feltételeket, a 2. pontja a viszonteladókra (B2B) vonatkozó feltételeket, a 3. pontja pedig az Adatkezelési Tájékoztatót, mely az egyéni vásárlókra (fogyasztók, B2C) és a viszonteladókra (B2B) is egyaránt vonatkozik.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. EGYÉNI VÁSÁRLÓK (fogyasztók, B2C) RÉSZÉRE:

A fogyasztóvédelmi törvény szerinti fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. B2C (Business to customer): vállalkozás és fogyasztó közötti üzleti kapcsolat. Az 1. fejezet az egyéni vásárlóinknak, fogyasztóknak szól.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1.1. Üzemeltetői adatok, információk

▶️ Cégnév: ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Kft.
▶️ Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
▶️ Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
▶️ Adószám: 14542343-2-06
▶️ Bankszámlaszám:
  ↪️ HUF: TransferWise Europe SA | TULAJDONOS: Origami-Bikini Kft. | BANKSZÁMLASZÁM: 12600016-11173118-74227832
  ↪️ EUR: TransferWise Europe SA | TULAJDONOS: Origami-Bikini Kft. | IBAN: BE17 9670 0626 2021 | SWIFT: TRWIBEB1XXX
▶️ Cégjegyzékszám: 06-09-013264
▶️ Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-83816/2015.
▶️ Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
▶️ Szerződés nyelve: magyar
▶️ Elektronikus levelezési cím: webshop@origamibikini.hu
▶️ Telefon: +3620/299-3103
▶️ Kapcsolattartó: Princz Ákos
▶️ Szállítási partner: MPL - Magyar Posta, Csomagkuldo.hu (Packeta.com), GLS
▶️ Személyes átvételi lehetőség: nincs
▶️ Online vitarendezési platform:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1.2. Panaszügyintézés, jogorvoslat

Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok:

▶️ Levelezési cím: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
▶️ Elektronikus levelezési cím:     webshop@origamibikini.hu
▶️ Telefon: +3620/299-3103

1. Az ORIGAMI-BIKINI Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, mennyiségben, a fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.

2 Az ORIGAMI-BIKINI Kft. a szóbeli panaszt, amelyet a fogyasztó például telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az ORIGAMI-BIKINI Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja/megküldi a fogyasztónak.

3. Az írásbeli panaszt az ORIGAMI-BIKINI Kft. 30 napon belül írásban megválaszolja.

4. Az ORIGAMI-BIKINI Kft. a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Az ORIGAMI-BIKINI Kft. az 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a alapján a panaszról készült jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

5. A Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

6. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

7. A vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell a Fogyasztónak (Ügyfélnek) és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
 
8. A kérelemnek fentieken túl tartalmaznia kell:
 
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a Fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
 
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
 
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen az ORIGAMI-BIKINI Kft. a Fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

9. Az ORIGAMI-BIKINI Kft. nyitott arra, hogy online vitarendezési platform segítségével oldja meg az esetlegesen felmerülő vitás kérdést. Az online vitarendezési platform (ODR) elérhető a következő linken: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

10. Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez is, mert az ORIGAMI-BIKINI Kft. a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Fogyasztó az illetékes békéltető testület nevét és székhelyének postacímét megtudhatja a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek oldalról.

11. A ORIGAMI-BIKINI Kft. az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.
 
12. Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint.
 
13. Fogyasztó a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.


Békéltető testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
 
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
 
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Dr. Rácz Sándor
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
 
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (20) 373-25-70
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
 
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
 
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
 
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544
Fax száma: (42) 311-750
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
 
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 506-645; (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
 
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

1.3. Tárhely szolgáltató
Tárhely szolgáltató adatai:

▶️ cégnév: Magyar Hosting Kft.
▶️ székhely és postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
▶️ Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
▶️ telefon: +36 1 700 2323
▶️ fax: +36 1 700 2254
▶️ e-mail cím: info@tarhely.com
▶️ adószám: 23495919-2-41

1.4. Rendelési és fizetési információk, ajándékutalvány, VIP hűségprogram

▶️ Termékkínálat:
Webáruházunkban zömében a cégünk tervezőcsapata által tervezett, Origami® márkanéven Magyarországon készített, szezonális jellegű termékeinket forgalmazzuk. Az Origami® márkanév az Origami-Bikini Kft. bejegyzett védjegye, mely méltán került Magyarországon a vezető fürdőruha márkák közé.
▶️ Árak:
Az árak alapértelmezés szerint Magyar Forintban vannak feltüntetve. Ahogy a rendelése leadásakor megadja a szállítási célországot, a Magyarország területén kívüli szállítás esetén webshopunk átállítja magát euróra az alábbiak szerint:

↪️ Ha már regisztrált vásárló, és külföldi címet adott meg regisztrációkor, a bejelentkezése után már euróban látja az árakat.
↪️ Ha még nem regisztrált vásárló: regisztrációkor, vagy a rendelése leadásakor a célország kiválasztásának pillanatában rendszerünk átáll euróra.

Külföldi szállítás esetén mindig euróban kell fizetni.

A webáruházunkban található árak Bruttó fogyasztói árak, melyek tartalmazzák a 27% áfá-t. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, azonban a megrendelt terméket a megrendelés időpontjában megadott áron garantáljuk vásárlóinknak. Kivételt képez ez alól, ha az üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár jelenik meg a webáruházban. Ez esetben üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás árnak tekinthető a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, illetve egy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő pl. 0 Ft-os ár. Ez esetben üzemeltető felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, melynek ismeretében a fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

Az oldalon található esetleges hibákat igyekszünk elkerülni, kijavítani, de értük felelősséget nem tudunk vállalni.
Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. A szállítási költség a Vásárlót terheli, kivéve abban az esetben, ha azt külön feltüntetjük a termék adatlapján, -vagy egy promócióban, illetve adott értékhatár feletti vásárlás esetén ingyenes. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

▶️ Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:
A megrendelés elküldésével a Vásárlónknak fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

▶️ Termék rendelés és raktárkészlet:
Amennyiben a termék rendelhető, vagy előrendelhető: a "kosár" aktív, tehát a termék adott mérete belehelyezhető. (a kosárba helyezhetőség semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy a termék ténylegesen raktáron is van). Amennyiben az adott termék adott mérete átmenetileg nem rendelhető, abban az esetben az nem jelenik meg, és így azt nem tudja kosárba helyezni.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
A Megrendelés elküldését megelőzően a vásárlónak el kell fogadnia az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit, melyet a megrendelésen megjelenő négyzet kipipálásával tehet meg.

Csak a hiánytalanul kitöltött megrendelőlapokat áll módunkban feldolgozni és csak abban az esetben, amennyiben a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz. (teljes név, pontos e-mail cím, telefonszám, cím). A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

A beérkezett megrendeléseket és kezelését ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja e-mail-ben.

▶️ Ajándékutalvány:

Webáruházunkban hamarosan ajándékutalvány is rendelhető, mely egy későbbi időpontban beváltható.

Az ajándékutalvány:

↪️ Sikeres fizetést követően a vásárlás folyamán kiválasztott módtól függően nyomtatható verzióban jut el a vásárlónak, aki átadhatja azt a szeretteinek, vagy elektronikus úton (e-mail) a megajándékozottnak. Kódja kizárólag ekkor válik ismertté a címzett felé.
↪️ Kupon formájában váltható be a rendelés folyamán.
↪️ Kizárólag online, az origamiwebshop.hu oldalon vásárolható és váltható be, a webshopban található bármely termék(ek)re.
↪️ Csak bankkártyás fizetéssel rendelhető.
↪️ Rendelése során egyéb kupon nem váltható be (pl. kedvezmény-, vagy ajándékkupon).
↪️ A kifizetésétől számított 12 hónapig érvényes, készpénzre nem váltható.
↪️ A lejáratot követően nem váltható be, és nem téríthető vissza.
↪️ Megrendelésével kapcsolatosan a 45/2014. Korm. rendelet 29.§ alapján elállási jog nem érvényesíthető.
↪️ Az utalvány több megrendelésre is bevátható: ha a kedvezményezett nem vásárolta le a teljes összeget, a maradékról kap egy új utalványt. A beváltási határidő viszont az eredetivel megegyező marad: nem tolódik ki!

Üzemeltető nem vállal felelősséget az ajándékutalvány kódjának illetéktelen kezekbe kerüléséből, így az illetéktelen beváltásokból eredő károkért, ezért kiemelten figyeljen az e-mail cím pontosságára!

▶️ VIP hűségprogram

Regisztrált vásárlóként minden rendelés után hűségjutalmat adunk, melyek összegyűjthetőek, és beválthatóak egy későbbi vásárlás alkalmával. A VIP hűségprogram szabályzata elérhető itt: https://www.origamiwebshop.hu/hu/content/47-origami-vip-husegprogram-szabalyzat

↪️ Bankkártyás fizetés: sikeres fizetést követően indítjuk a csomagot,

▶️ Fizetés:

1. FIZETÉS MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉN

↪️ Bankkártyás fizetés: sikeres fizetést követően indítjuk a csomagot,
↪️ Előre átutalás: a rendszerünk a rendelés véglegesítésekor elküldi e-mailben a díjbekérőt, mely alapján átutalhatja az összeget. Megvárjuk, amíg az összeg beérkezik a számlánkra, és ezt követően indítjuk a csomagot.
↪️ Utánvét: Azonnal indítjuk a csomagot. Átvételkor bankkártyával és készpénzzel is fizethet.
↪️ Ajándékutalvány: sikeres beváltáskor a rendelés végösszegét csökkentjük az ajándékutalvány összegével. Amennyiben nem maradt további fizetnivaló, a rendelés leadását követően indítjuk a csomagot.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Az e-számlát rendszerünk e-mailen továbbítja Vásárlónk részére.

2. FIZETÉS KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

↪️ Bankkártyás fizetés: sikeres fizetést követően indítjuk a csomagot.
↪️ Előre utalás: a rendszerünk a rendelés véglegesítésekor elküldi e-mailben a díjbekérőt, mely alapján átutalhatja az összeget. Megvárjuk, amíg az összeg beérkezik a számlánkra, és ezt követően indítjuk a csomagot.
↪️ Ajándékutalvány: sikeres beváltáskor a rendelés végösszegét csökkentjük az ajándékutalvány összegével. Amennyiben nem maradt további fizetnivaló, a rendelés leadását követően indítjuk a csomagot.

3. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI INFORMÁCIÓKWebáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.

Bankkártyás fizetéskor webshopunk átirányít az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

A www.origamiwebshop.hu webáruház a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a kártyádon nem szerepel ilyen kód, az a fizető oldalon található, és az erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyát a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatra, természetesen fizethet kártyájával a webáruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyát kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy a kártyát kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát.
Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.
Amennyiben a kártyát kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik.

A www.origamiwebshop.hu webáruházunk átirányítja az OTP oldalára, ahol megadhatja kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben a bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és ezt igénybe is veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadni. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja a kártyát kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

A sikeres tranzakciót követően a webáruházunk elkészíti az e-számlát, melyet e-mailen továbbít Vásárlónk részére.

www.otpbank.hu 06 1/20/30/70 366 6666 |  06 40 366 666

1.5. A kínált termékek kategória besorolása

A termékek megnevezése, rendeltetése:


▶️ fürdőruha – alsóruházat
▶️ fehérnemű - alsóruházat
▶️ strandruházat - felsőruházat
▶️ ajándéktárgyak – ajándéktárgyak
▶️ szájmaszkok – higiéniai termék, védőeszköz

1.6. Rendelés regisztrációval, vagy regisztráció nélkül

A webáruházunkban keresés funkcióval könnyítjük meg a barangolást, mellyel szót, vagy akár szótöredéket megadva kereshet a termékeink leírásában, megnevezésében.

Webshopunkban könnyedén, regisztráció nélkül is vásárolhat, de érdemes regisztrálni, hiszen így ha már korábban vásárolt, nincs más dolga, mint a BEJELENTKEZÉS menüpontban a regisztrált e-mail címmel bejelentkezni.

A regisztrált vásárló az adatait - ha valami változott- a megrendelés véglegesítése előtt még módosíthatja. A rendszerünk a módosított adatokat elmenti, és a következő vásárlásnál vissza is tölti.

Ügyeljen az adatok pontosságára, és a megrendelés elküldése előtt ellenőrizze is azokat, hiszen az Ön általa megadott adatok alapján tudjuk felvenni a kapcsolatot Önnel, illetve ezek alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék!

Figyelem! A hibásan megadott e-mail cím, vagy az e-mail címedhez tartozó tárhely telítettsége a megrendelésed visszaigazolásának kézbesíthetetlenségét okozhatja!

1.7. A megrendelések feldolgozása

Megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00–12:00 óráig, (szombat, vasárnap, ünnepnap leadott megrendeléseket csak az azt követő munkanap dolgozzuk fel, illetve a 12 óra után leadott rendelések következő munkanap kerülnek feldolgozásra).

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk minden esetben visszaigazolja a megrendelését e-mail-ben. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól, vagy bankkártyás, és előre utalásos fizetési mód esetén a sikeres fizetéstől számított 1-3 munkanapon belül. Igyekszünk azonban, hogy ha a rendelése munkanapokon 12:00-ig beérkezik hozzánk, akkor azt a következő munkanapon már át is vehesse! Rendszerünk segítségképpen várható szállítási időt jeleníthet meg a termékadatlapon és a rendelési folyamat során.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Az e-mailek kézbesíthetetlenségének másik oka lehet az e-mail cím hibás megadása. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

1.8. Rendelés menete

Webáruházunk az interneten keresztül a nap 24 órájában várja megrendelését. Telefonon történő megrendelésre nincs lehetőség, ám ha úgy érzi, nem boldogul, munkatársaink az ügyfélszolgálati e-mail címre történő üzenet küldésével rendelkezésre állási időben szívesen segítenek.

Érvényes megrendelést csak a kért adatai megadásával továbbíthat felénk.

Webáruházunkban regisztráció után, és regisztráció nélkül is leadhat megrendelést. A Megrendelés elküldését megelőzően a vásárlónak el kell fogadnia az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit, melyet a megrendelésen megjelenő négyzet kipipálásával tehet meg.

A regisztrációról és a megrendelésről e-mail-ben visszaigazolást kap, amely tartalmaz minden, a regisztrációval, megrendeléssel, szállítással, fizetéssel kapcsolatos információt. Ha 48 órán belül ennek ellenére sem kapta meg a visszaigazoló e-mailünket, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés elküldésével („rendelés jóváhagyása”) és annak a webáruházunk által történő visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője, valamint a megrendelés elküldője - mint Vevő- között.
Webáruházunkban a szerződéskötés magyar nyelven történik. Magatartási kódexre nem utal. Az elküldött megrendelőlapot sorszámozunk és visszakereshetően megőrzünk.

A rendelés menete:

▶️ A megvásárolni kívánt terméket a méret és a mennyiség megadásával helyezze a kosárba!
▶️ Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően a kosár automatikusan frissül. Ha szeretne még barangolni, ezt nyugodtan megteheti, a kiválasztott bikinik és kiegészítők a kosárban maradnak. Webshopunk a rendelés folyamán többször is felkínál kapcsolódó termékeket és kihagyhatatlan ajánlatokat. Érdemes ezekre figyelni.
▶️ Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
▶️ Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni.
▶️ Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.
▶️ Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: méret, vagy szállítást illetően) Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is.
▶️ A megrendelés elküldését követően Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.
▶️ A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről. Ha 48 órán belül nem kapta meg a visszaigazoló e-mailünket, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól

A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

1.9. Szállítással kapcsolatos információk

1. MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS:

↪️ Belföldi megrendelések teljesítését az alábbi szállítók végzik:
   ▶️    Csomagkuldo.hu (Packeta.com), kiválasztható csomagátvételi pontokra történő szállítással,
   ▶️    MPL, házhoz szállítással, Posta Pont, MOL és COOP üzletek csomagpontjaira, vagy MPL csomag automatákra.

A csomagok kézbesítése házhoz szállítás esetén 8-17 óra közötti időszakban történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni, vagy csomagpontot megjelölni.

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól, vagy bankkártyás, és előre utalásos fizetési mód esetén a sikeres fizetéstől számított 1-3 munkanapon belül. Igyekszünk azonban, hogy ha a rendelése munkanapokon 12:00-ig beérkezik hozzánk, akkor azt a következő munkanapon már át is vehesse! Rendszerünk segítségképpen várható szállítási időt jeleníthet meg a termékadatlapon és a rendelési folyamat során.

Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, ezt követően pedig MPL szállító választása esetén átadja a csomagot a legközelebbi postára a Vásárló általi személyes átvétel lehetőségével. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt feltétlenül vizsgálja meg, és sérült csomagolás vagy termék, hiányos csomagtartalom esetén kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére! Ez esetben ne vegye át a csomagot, mert utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt sajnos nem fogadhatunk el!

A termék szállításának időpontja raktárhiány esetén annak függvényében alakul, hogy az adott termékre milyen szállítási határidőt tud vállalni a gyártó részlegünk.

2. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS

↪ Külföldi megrendelések teljesítését az alábbi szállítók végzik:

•    Házhoz szállítás: GLS,
•    Csomagátvevő pontok csak a megjelölt országokban: Packeta.com (Csomagküldő.hu).

Az alábbi országokba kérheti a kiszállítást:

HU | RO, SK, AT, HR, SI, CZ | PL, DE, BE, NL, LU, BG | DK, FR, IT, IE | LV, LT, ES, SE, EE, MT, GR, FI

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni, vagy csomagpontot megjelölni.

Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt feltétlenül vizsgálja meg, és sérült csomagolás vagy termék, hiányos csomagtartalom esetén kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére! Ez esetben ne vegye át a csomagot, mert utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt sajnos nem fogadhatunk el!

A termék szállításának időpontja raktárhiány esetén annak függvényében alakul, hogy az adott termékre milyen szállítási határidőt tud vállalni a gyártó részlegünk.

1.10. Szállítás díjszabása

A szállítási díjak bruttó árak, minden esetben tartalmazzák az Áfát. Személyes átvételre nincs lehetőség.

1. SZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE:

A szállítási költség Magyarország területére bruttó 12.000 Ft vásárlás felett INGYENES, alatta pedig:

•    990 Ft, ha Csomagkuldo.hu (Packeta.com) csomagpontokra kéri,
•    1.290 Ft, ha MPL Postapontokra (Coop, MOL), Postán maradóra, vagy MPL Csomagautomatákba kéri,
•    1.490 Ft, ha házhoz kézbesítéssel kéri.

A szállítási költségek adott akciók esetén időszakosan módosulhatnak, illetve ingyenessé is válhatnak, melyekről az akciók kihirdetése ad pontos információt.

2. KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁS DÍJA:

Amennyiben a rendelése összege eléri a megadott értéket, a szállítás INGYENES!

Külföldi szállítás díjtáblázata és szállítási idő:

1.11. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak, vagy az előre utalási kötelezettségeinek eleget tud tenni!

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

1.12. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

▶️ Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Az ORIGAMI-BIKINI Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

▶️ Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

▶️ Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

▶️ Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
A Vásárlóink az ORIGAMI-BIKINI Kft.-vel szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényüket.

▶️ Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, az ORIGAMI-BIKINI Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

▶️ Milyen esetben élhet a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén– választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

▶️ Milyen jogok illetik meg termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

▶️ Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

▶️ Milyen határidőben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

▶️ Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

▶️ A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
↪️ a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
↪️ a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
↪️ a termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

1.13. Fürdőruha csere – ha nem lett jó a méret vagy fazon

Segíteni szeretnénk, hogy a megrendelt fürdőruha mindenképpen jó legyen Önre, és így a használata boldogsággal töltse el.

Ha a megrendelt fürdőruha akár méretben vagy fazonban nem lett jó, kicseréljük egy másik termékre, ha azt az átvételtől számított 14 napon belül sértetlenül, használatlanul visszakapjuk! Csak küldje vissza címünkre, és válasszon másikat!

A cserélendő termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli, de az első csere esetén a csere fürdőruha szállítási költségét cégünk vállalja.

További cserékre is van lehetőség a cserélendő termék átvételétől számított 14 napon belül, de a második cserétől az újraküldés szállítási költségét felszámítjuk.

A csere szolgáltatásunk folyamán értékegyeztetés történik.

A csere szolgáltatás csak Magyarország területére történő szállítás esetén vehető igénybe.

bővebben: Termékcsere - Ha nem lett jó a méret / fazon

1.14. Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás

Webáruházunkban higiéniai és nem higiéniai termékek egyaránt kaphatóak, melyekre az alábbi szabályok szerint érvényesíthető az elállási jog.

Az e pontban foglalt elállási jog kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Nem vonatkozik tehát azokra, akik cégként, egyéni vállalkozóként kereskedelmi céllal vásárolnák a termékeket.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a.    terméknek,
b.    több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c.    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d.    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Vásárlóink a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja között eltelt időben, valamint a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül jogosultak elállni e szerződéstől.

Ha elállási jogával élni kíván, az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az ORIGAMI-BIKINI Kft.-nek. (postán az alábbi címre: 6729 Szeged, Szabadkai út 89., vagy e-mailben a webshop@origamibikini.hu címre). A segítségül megküldött elállási nyilatkozatot a kiküldött csomag tartalmazza, mely a jelen ÁSZF-ből is letölthető.

Határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás joghatásai

Ha eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő drágább fuvarozási módot választotta). A visszatérítés során az eredeti ügyletnél alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Amennyiben a terméket a futárnál készpénzben vagy bankkártyával fizette, és a visszatérítést minél gyorsabban bankszámlára utalással kéri, úgy kérjük, ne felejtse el az elállási nyilatkozat bankszámlára vonatkozó részét kitölteni, vagy a bankszámla adatait egyéb úton (pl. e-mail) megadni, mivel bankszámla adataival mi nem rendelkezünk! A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, és az a minőségi vizsgálatunkon át nem esett, továbbá a vizsgálaton pozitív értékelést nem kapott.

A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldenie vagy átadnia. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. PORTÓSAN KÜLDÖTT CSOMAGOKAT, és „POSTÁN MARADÓ” KÜLDEMÉNYEKET NEM VESZÜNK ÁT!

Kérjük, segítse a munkánkat, és elállási szándék esetén a terméke(ke)t minél hamarabb küldje vissza részünkre, így Ön is hamarabb kapja vissza a pénzét!

ELÁLLÁS ESETÉN a hiányosan vagy sérülten visszaküldött termékek árát csak értékcsökkenten tudjuk visszatéríteni, a hiányzó termék(ek) árát pedig levonjuk a visszatérítendő összegből! A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően a csomag kibontása illetve a visszaküldött termék megvizsgálása videókamerával rögzítésre kerül. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, használt, koszos, vagy hiányos volt)

1. Elállással kacsolatos kiegészítő információk FÜRDŐRUHA termékek esetén

A fürdőruha higiéniai termék,így ezen termékekre jogszabály szerint az elállási jog nem érvényesíthető. Lehetőséget biztosítunk azonban a fürdőruhák felpróbálására, -cseréjére, és az elállási jog érvényesítésére kizárólag abban az esetben, amennyiben a visszakapott termék megfelel az alábbi ÖSSZES feltételnek:

A visszaküldött fürdőruha:

✅ tiszta és kifogástalan állapotban érkezik vissza,
✅ nem sérült és nem szennyezett (ezért fontos, hogy a saját, tiszta fehérneműjére próbálja fel az alsókat!),
✅ egyáltalán nem használt,
✅ nincs kimosva, nincs kiöblítve, sem folttisztítózva,
✅ szivacskosara -a visszaszállítást és a csomag kibontását követően- nincs megtörve, (A FÜRDŐRUHA VISSZAKÜLDÉSE CSAK DOBOZBAN TÖRTÉNJEN -akár a saját dobozunkban, amiben a terméket tőlünk megkapta. BUBORÉKOS, VAGY SIMA BORÍTÉKBAN, SÉRÜLT DOBOZBAN, CSOMAGOLÁSBAN NEM VESSZÜK ÁT A FÜRDŐRUHÁT TARTALMAZÓ KÜLDEMÉNYEKET! A borítékban, vagy egyéb puha csomagolásban visszaküldött fürdőruhák sérülhetnek, a szivacsaik gyűrődhetnek, összetörhetnek, így azok a továbbiakban eladhatatlanná válhatnak.)
✅ vásárlói tájékoztatója nincs levágva,
✅ bevarrt címkéi pedig nincsenek kivágva.

Amennyiben ezen feltételek bármelyike nem teljesül, úgy a fürdőruha tekintetében az elállási jog nem érvényesíthető. Ez esetben a fürdőruhát visszajuttatjuk a vevőnek.

Az elállás megtagadását követően visszajuttatott termékekkel kapcsolatban vásárlóinkat továbbra is megilletik a szavatossági jogok.

2. Elállással kapcsolatos kiegészítő információk FEHÉRNEMŰ termékek esetén

A fehérnemű higiéniai termék.

Cégünk mindig új fehérneműt értékesít, olyat, amely egyenesen a gyárunkból jött ki. Azokat senki nem használta, és nem is próbálta fel. Kérjük, a rendelés során mindenképp figyeljen a megfelelő méret kiválasztására!

A fehérneműt higiéniai okokból nem cseréljük, és nem vesszük vissza (elállás nem érvényesíthető), így biztosítva azt, hogy egyetlen vásárlónknak sem küldhessünk ki olyat, melyet más már felpróbált. A szavatossági jogok azonban megilletik a vásárlóinkat.

3. Elállással kapcsolatos kiegészítő információk SZÁJMASZK termékek esetén

A szájmaszk higiéniai termék. A csomagolás kibontása, sérülése esetén a termékre higiéniai okokból elállás nem érvényesíthető.

▶ Elállási jog csak akkor alkalmazható, ha a szájmaszk a lezárt, sértetlen csomagolásában érkezik vissza hozzánk.
▶ Amennyiben a szájmaszk kibontva érkezik vissza: higiéniai okokból megsemmisítjük azt: nem küldjük vissza.

A szavatossági jogok azonban megilletik a vásárlóinkat.

1.15. Elállási nyilatkozat

Amennyiben végképp reménytelen a helyzet, és az ügyfélszolgálatunk sem tudott segíteni, valamint az ingyenes cserelehetőség sem oldotta meg a problémát, vagy csak ezek igénybe vétele nélkül szeretne elállni a vásárlástól, kérjük jelezze felént elállási szándékát, vagy töltse ki a csomagban található elállási nyilatkozat űrlapot, és küldje el részünkre a termékkel együtt, hogy az elállási folyamat elinduljon!

▶️ FONTOS:

↪️ A pénz visszatérítésének leggyorsabb és legbiztonságosabb módja a banki átutalás, így mindenképp javasoljuk az elállásnál a banki visszautalás választását! Ez esetben kérjük, ne felejtse el az elállási nyilatkozat bankszámlára vonatkozó részét kitölteni, vagy a bankszámla adatait egyéb úton (pl. e-mail) megadni, mert bankszámla adataival mi nem rendelkezünk!
↪️ Postai visszatérítést is választhat, mely lassabb átfutási idejű, és kevésbé biztonságos. Ez esetben kérjük a megjegyzés mezőben a nevét, lakcímét, irányítószámát feltüntetni!
↪️ Minél hamarabb visszaküldi - annál hamarabb visszakapja az árát! ...A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldenie vagy átadnia. De érdemes minél hamarabb!
↪️ Az elküldés előtt kérjük, olvassa át az ÁSZF 14. Pont, “Elállási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás” részét, különösképpen a higiéniai termékekre (fürdőruha, fehérnemű, stb…) vonatkozó termékbefogadási kritériumokat!
↪️ Az elállási szándékot postai úton, vagy e-mailben is jelezheti részünkre. A postai úton való feladásnál a postára adás dátumát vesszük figyelembe.

Elállási nyilatkozatminta

(Ha elállási jogával élni kíván, az elállási szándékot tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az ORIGAMI-BIKINI Kft.-nek. (postán az alábbi címre: 6729 Szeged, Szabadkai út 89., vagy e-mailben a webshop@origamibikini.hu címre). A csomagban elhelyezés a legjobb választás, hogy ne keveredjen el véletlenül sem. A segítségül megküldött kitöltendő elállási nyilatkozatot a csomag tartalmazza, vagy ezen elállási nyilatkozatminta is segítheti a folyamat egyszerűbb lebonyolításában.)
 
Címzett:
ORIGAMI BIKINI Kft. (6729 Szeged, Szabadkai út 89.,
e-mail cím: webshop@origamibikini.hu)

Kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

↪️ Átvétel időpontja:...................................
↪️ Rendelés azonosító: (PL: YZTZXVBNC, a rendelésnél kiküldött emailben találja):...................................
↪️ Termék cikkszáma, mérete:...................................
↪️ A fogyasztó neve:......................................................................
↪️ A fogyasztó címe:......................................................................
↪️ A fogyasztó bankszámlaszáma és az ahhoz tartozó név (ahova visszautaljuk az összeget):......................................................................

↪️ Kelt:...................................
↪️ A fogyasztó aláírása:...................................  

Az elállási nyilatkozatminta letöltéséhez kattintson ide

1.16. Egyéb rendelkezések, információk

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget a bekövetkezett technikai- vagy rendszerhibákért, és ezek következményeiért, adatvesztésért, a felhasználói fiók felfüggesztéséből, megszüntetéséből vagy módosításából eredő károkért, kivéve a törvény által ki nem zárható felelősségeket. Nem vállal felelősséget továbbá a Fiókod gondatlan kezeléséért és ennek eredményeképp illetéktelen személyek fiókodhoz való hozzáféréséért.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruházban a megrendelésének rögzítésével elfogadja az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit és adatkezelési nyilatkozatát.

Az ORIGAMI-BIKINI Kft. webshopjában történő vásárlásra a magyar jog szabályai az irányadóak, melyet az Általános Szerződési feltételek elfogadásával magára nézve is kötelezőnek ismer el.

1.17. Szerzői jogok

A weboldalt működtető ORIGAMI-BIKINI Kft. az alábbi internetes oldalon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Felhívjuk az oldal látogatóinak figyelmét, hogy a jelen oldalon található anyagokat nem jogosultak módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos.

Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközik!

Jogellenes felhasználásuk, az oldalakról történő jogtalan másolásuk, többszörözésük, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló, vagy azzal összetéveszthető grafikai mintákkal, dizájnokkal ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való visszaélés, vagy bármi egyéb jogsértés esetén a jogtulajdonos ESETENKÉNT nettó 100.000.-Ft kártérítésre tart igényt!

2. VISZONTELADÓK (B2B) RÉSZÉRE:

A viszonteladó olyan kereskedő, aki a termékeket nem saját fogyasztásra, hanem továbbértékesítés céljából rendeli meg. B2B (Business to business): Kettő, vagy több vállalkozás között történő üzleti kapcsolat. A 2. fejezet a viszonteladó vásárlóinknak szól.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

2.1. Üzemeltetői adatok, információk

▶️ Cégnév: ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Kft.
▶️ Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
▶️ Telephely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
▶️ Adószám: 14542343-2-06
▶️ Bankszámlaszám:
  ↪️ HUF: TransferWise Europe SA | TULAJDONOS: Origami-Bikini Kft. | BANKSZÁMLASZÁM: 12600016-11173118-74227832
  ↪️ EUR: TransferWise Europe SA | TULAJDONOS: Origami-Bikini Kft. | IBAN: BE17 9670 0626 2021 | SWIFT: TRWIBEB1XXX
▶️ Cégjegyzékszám: 06-09-013264
▶️ Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-83816/2015.
▶️ Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
▶️ Szerződés nyelve: magyar
▶️ Elektronikus levelezési cím: webshop@origamibikini.hu
▶️ Telefon: +3620/299-3103
▶️ Kapcsolattartó: Princz Ákos
▶️ Szállítási partner: MPL - Magyar Posta, Csomagkuldo.hu (Packeta.com), GLS
▶️ Személyes átvételi lehetőség: nincs
▶️ Online vitarendezési platform:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.2. Tárhely szolgáltató
Tárhely szolgáltató adatai:

▶️ cégnév: Magyar Hosting Kft.
▶️ székhely és postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
▶️ Online ügyfélszolgálat: https://online.mhosting.hu
▶️ telefon: +36 1 700 2323
▶️ fax: +36 1 700 2254
▶️ e-mail cím: info@tarhely.com
▶️ adószám: 23495919-2-41

2.3. Regisztráció a viszonteladói rendszerbe

A viszonteladói rendelési felület használata regisztrációhoz kötött. A viszonteladói (B2B) rendszer kizárólag az Origami-Bikini Kft. viszonteladó partnerei részére teszi lehetővé a sikeres regisztrációt és a megrendelés leadását.

Regisztrációt minden esetben az üzemeltető kezdeményez a viszonteladói partnereivel való kapcsolatfelvétel formájában. Igény esetén üzemeltető létrehozza a regisztrációt, majd ezt követően közli a belépési adatokat a viszonteladóval, egyben megkéri a jelszavának módosítására.

Az adatok módosítását követően a regisztrációt ellenőrizzük, és ha mindent rendben találtunk: jóváhagyjuk. Igyekszünk a jóváhagyást minél hamarabb, 1 munkanapon belül elvégezni. A jóváhagyásról küldünk egy e-mailt, melyet követően fogadjuk a viszonteladó rendelését.

Webshopunkban a regisztráció jóváhagyását követően a BEJELENTKEZÉS menüpontban a regisztrált e-mail címmel és jelszóval lehet bejelentkezni.

A regisztrált viszonteladó vásárló az adatait - ha valami változott- a megrendelés véglegesítése előtt még módosíthatja. Új szállítási címadatok is felvehetőek. A címadatok kivételével viszont a módosításokat ismét jóvá kell hagynunk, mely a rendelési folyamat megszakítását eredményezi. Ez esetben csak a jóváhagyást követően adható le a rendelés. A rendszerünk a módosított adatokat elmenti, és a következő vásárlásnál vissza is tölti.

Ügyeljen az adatok pontosságára, és a megrendelés elküldése előtt ellenőrizze is azokat, hiszen az Ön általa megadott adatok alapján tudjuk felvenni a kapcsolatot Önnel, illetve ezek alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék!

Figyelem! A hibásan megadott e-mail cím, vagy az e-mail címedhez tartozó tárhely telítettsége a megrendelés visszaigazolásának kézbesíthetetlenségét okozhatja!

2.4. Rendelési információk, árak

▶️ Termékkínálat:
Webáruházunk a fogyasztók mellett viszonteladóknak is értékesít. A webáruházban megjelenő ajánlatok, akciók, a webáruház egyes funkciói, szolgáltatásai esetenként kizárólag a fogyasztók részére elérhető, míg mások csak a viszonteladóknak, viszonteladói bejelentkezés után. Tekintettel arra, hogy webáruházunk elsődlegesen a fogyasztóknak értékesít, és viszonteladói funkciók a fogyasztóknak nem elérhetőek, az eltérésekről viszonteladó partnereinket értesítjük bejelentkezést követően. Kérjük a viszonteladó partnereinket a tájékoztatás figyelmes elolvasására! Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre a megadott elérhetőségeinken.

▶️ Termékkínálat:
Webáruházunkban zömében a cégünk tervezőcsapata által tervezett, Origami® márkanéven Magyarországon készített, szezonális jellegű termékeinket forgalmazzuk. Az Origami® márkanév az Origami-Bikini Kft. bejegyzett védjegye, mely méltán került Magyarországon a vezető fürdőruha márkák közé.

▶️ Árak:
A viszonteladói felületünkön található árak Bruttó nagykereskedelmi árak, melyek tartalmazzák a 27% áfá-t. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, azonban a megrendelt terméket a megrendelés időpontjában megadott áron garantáljuk vásárlóinknak. Kivételt képez ez alól, ha az üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár jelenik meg a webáruházban. Ez esetben üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Hibás árnak tekinthető a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, illetve egy esetleges rendszerhiba miatt megjelenő pl. 0 Ft-os ár. Ez esetben üzemeltető felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, melynek ismeretében a fogyasztó visszamondhatja rendelését.

Az árak alapértelmezés szerint Magyar Forintban vannak feltüntetve. Ahogy a rendelése leadásakor megadja a szállítási célországot, a Magyarország területén kívüli szállítás esetén webshopunk átállítja magát euróra az alábbiak szerint:

↪️ Ha már regisztrált viszonteladó, és külföldi címet adott meg regisztrációkor, a bejelentkezése után már euróban látja az árakat.

Külföldi szállítás esetén mindig euróban kell fizetni.

Az oldalon található esetleges hibákat igyekszünk elkerülni, kijavítani, de értük felelősséget nem tudunk vállalni.
Az árak nem tartalmazzák a szállítás költségét. A szállítási költség a viszonteladót terheli, kivéve abban az esetben, ha azt külön feltüntetjük a termék adatlapján, -vagy egy promócióban, illetve adott értékhatár feletti vásárlás esetén ingyenes. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

▶️ RENDELÉSI ÖSSZEG: Nagykereskedelmi rendszer révén a javasolt minimális rendelési érték: Bruttó 40.000 Ft

▶️ Ajándékutalvány, VIP hűségprogram kizárólag az egyéni vásárlóknak (fogyasztóknak) érhetőek el.

▶️ Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan:
A megrendelés elküldésével a viszonteladónak fizetési kötelezettsége keletkezik. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

▶️ Termék rendelés és raktárkészlet:
Amennyiben a termék rendelhető, vagy előrendelhető: a "kosár" aktív, tehát a termék adott mérete belehelyezhető (a kosárba helyezhetőség semmilyen garanciát nem jelent arra, hogy a termék ténylegesen raktáron is van). Amennyiben az adott termék adott mérete átmenetileg nem rendelhető, abban az esetben az nem jelenik meg, és így azt nem tudja kosárba helyezni.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, vagy rajtunk kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás miatt.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!
A Megrendelés elküldését megelőzően a viszonteladónak el kell fogadnia az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit, melyet a megrendelésen megjelenő négyzet kipipálásával tehet meg.

Csak a hiánytalanul kitöltött megrendelőlapokat áll módunkban feldolgozni és csak abban az esetben, amennyiben a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz. (teljes név, pontos e-mail cím, telefonszám, cím). A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

A beérkezett megrendeléseket és kezelését ügyfélszolgálatunk minden esetben visszaigazolja e-mail-ben.

Webáruházunk az interneten keresztül a nap 24 órájában várja megrendelését. Telefonon történő megrendelésre nincs lehetőség, ám ha úgy érzi, nem boldogul, munkatársaink az ügyfélszolgálati e-mail címre történő üzenet küldésével rendelkezésre állási időben szívesen segítenek.

Érvényes megrendelést csak a kért adatai megadásával továbbíthat felénk.

Webáruházunk viszonteladói felületén regisztráció után adhat le megrendelést. A Megrendelés elküldését megelőzően a vásárlónak el kell fogadnia az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit, melyet a megrendelésen megjelenő négyzet kipipálásával tehet meg.

A regisztrációról és a megrendelésről e-mail-ben visszaigazolást kap, amely tartalmaz minden, a regisztrációval, megrendeléssel, szállítással, fizetéssel kapcsolatos információt. Ha 48 órán belül ennek ellenére sem kapta meg a visszaigazoló e-mailünket, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A megrendelés elküldésével („rendelés jóváhagyása”) és annak a webáruházunk által történő visszaigazolásával távollévők közötti szerződés jön létre a webáruház üzemeltetője, valamint a megrendelés elküldője - mint Vevő- között.
Webáruházunkban a szerződéskötés magyar nyelven történik. Magatartási kódexre nem utal. Az elküldött megrendelőlapot sorszámozunk és visszakereshetően megőrzünk.

A rendelés menete:

▶️ A webáruházunkban keresés funkcióval könnyítjük meg a barangolást, mellyel szót, vagy akár szótöredéket megadva kereshet a termékeink leírásában, megnevezésében.
▶️ A megvásárolni kívánt terméket a méret és a mennyiség megadásával helyezze a kosárba!
▶️ Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően a kosár automatikusan frissül. Ha szeretne még barangolni, ezt nyugodtan megteheti, a kiválasztott bikinik és kiegészítők a kosárban maradnak.
▶️ Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
▶️ Szállítási / Számlázási adatok megadása.
▶️ Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.
▶️ Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: méret, vagy szállítást illetően) Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is.
▶️ A megrendelés elküldését követően Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.
▶️ A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről. Ha 48 órán belül nem kapta meg a visszaigazoló e-mailünket, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól

Kérjük, kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására! Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

2.5. A megrendelések feldolgozása

Megrendelések feldolgozása munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00–12:00 óráig, (szombat, vasárnap, ünnepnap leadott megrendeléseket csak az azt követő munkanap dolgozzuk fel, illetve a 12 óra után leadott rendelések következő munkanap kerülnek feldolgozásra).

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Rendszerünk minden esetben visszaigazolja a megrendelését e-mail-ben. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól, vagy bankkártyás, és előre utalásos fizetési mód esetén a sikeres fizetéstől számított 1-3 munkanapon belül. Igyekszünk azonban, hogy ha a rendelése munkanapokon 12:00-ig beérkezik hozzánk, akkor azt a következő munkanapon már át is vehesse! Rendszerünk segítségképpen várható szállítási időt jeleníthet meg a termékadatlapon és a rendelési folyamat során.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Az e-mailek kézbesíthetetlenségének másik oka lehet az e-mail cím hibás megadása. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

2.6. Fizetési információk


▶️ Fizetés:

    ➡️ KEDVEZMÉNYEK:

✅ 300.000 Ft feletti rendelés: 5%

✅ 600.000 Ft feletti rendelés: további 5%


1. FIZETÉS MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS ESETÉN

↪️ Bankkártyás fizetés: sikeres fizetést követően indítjuk a csomagot,
↪️ Előre átutalás: a rendszerünk a rendelés véglegesítésekor elküldi e-mailben a díjbekérőt, mely alapján átutalhatja az összeget. Megvárjuk, amíg az összeg beérkezik a számlánkra, és ezt követően indítjuk a csomagot.
↪️ Utánvét: Azonnal indítjuk a csomagot. Átvételkor bankkártyával és készpénzzel is fizethet.
↪️ 30 napos átutalás
(5% kezelési költség terheli): Azonnal indítjuk a csomagot, viszonteladónk 30 napos fizetési haladékkal, átutalással fizethet

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Az e-számlát rendszerünk e-mailen továbbítja Vásárlónk részére.

2. FIZETÉS KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁS ESETÉN

↪️ Bankkártyás fizetés: sikeres fizetést követően indítjuk a csomagot.
↪️ Előre utalás: a rendszerünk a rendelés véglegesítésekor elküldi e-mailben a díjbekérőt, mely alapján átutalhatja az összeget. Megvárjuk, amíg az összeg beérkezik a számlánkra, és ezt követően indítjuk a csomagot.

3. BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI INFORMÁCIÓKWebáruházunk részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.

Bankkártyás fizetéskor webshopunk átirányít az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.

A www.origamiwebshop.hu webáruház a kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége:

Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a kártyádon nem szerepel ilyen kód, az a fizető oldalon található, és az erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni!)

Áruházunkban az alábbi kártyatípusokkal fizethet:

MasterCard (dombornyomott)
Visa (dombornyomott)
American Express (dombornyomott)
Electron (nem dombornyomott) Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Amennyiben az Electron kártyát a kibocsátó bank engedélyezte az interneten való kártyahasználatra, természetesen fizethet kártyájával a webáruházunkban. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyát kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók.
Maestro Az OTP Bank internetes fizetőfelületén bármely bank által kibocsátott Maestro kártya elfogadható. Az elfogadás feltétele, hogy a kártyát kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát.
Kérjük, konzultáljon a bankjával!

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt.
Amennyiben a kártyát kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik.

A www.origamiwebshop.hu webáruházunk átirányítja az OTP oldalára, ahol megadhatja kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése.

Amennyiben a bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és ezt igénybe is veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadni. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja a kártyát kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

A sikeres tranzakciót követően a webáruházunk elkészíti az e-számlát, melyet e-mailen továbbít Vásárlónk részére.

www.otpbank.hu 06 1/20/30/70 366 6666 |  06 40 366 666

2.7. Szállítási információk

A szállítási díjak bruttó árak, minden esetben tartalmazzák az Áfát. Személyes átvételre nincs lehetőség.

a) SZÁLLÍTÁS MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE:

➡️ SZÁLLÍTÁSI DÍJAK:

      ✅ Házhozszállítás esetén: Bruttó 40.000 Ft feletti rendeléseknél INGYENES, alatta: 1490 Ft.

A szállítási költségek adott akciók esetén időszakosan módosulhatnak, illetve ingyenessé is válhatnak, melyekről az akciók kihirdetése ad pontos információt.

↪️ Belföldi megrendelések teljesítését az alábbi szállítók végzik:
 

   ▶️    GLS, házhoz szállítással.

A csomagok kézbesítése házhoz szállítás esetén 8-17 óra közötti időszakban történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi vagy otthoni címet megadni.

Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól, vagy bankkártyás, és előre utalásos fizetési mód esetén a sikeres fizetéstől számított 1-3 munkanapon belül. Igyekszünk azonban, hogy ha a rendelése munkanapokon 12:00-ig beérkezik hozzánk, akkor azt a következő munkanapon már át is vehesse! Rendszerünk segítségképpen várható szállítási időt jeleníthet meg a termékadatlapon és a rendelési folyamat során.

Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, kézbesítés előtt sms értesítést küld. Amennyiben nem tudja átvenni a csomagot a megadott időpontban, kérjük egyeztessen a futárral! Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt feltétlenül vizsgálja meg, és sérült csomagolás vagy termék, hiányos csomagtartalom esetén kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére! Ez esetben ne vegye át a csomagot, mert utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt sajnos nem fogadhatunk el!

A termék szállításának időpontja raktárhiány esetén annak függvényében alakul, hogy az adott termékre milyen szállítási határidőt tud vállalni a gyártó részlegünk.

b) KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁS DÍJA:

Bruttó 133,3 EUR feletti rendeléseknél INGYENES, alatta: 10 EUR.

↪ Külföldi megrendelések teljesítését az alábbi szállítók végzik:

•    Házhoz szállítás: GLS,

Az alábbi országokba kérheti a kiszállítást:

↪ Szlovákia
↪ Románia
↪ Csehország
↪ Ausztria
↪ Horvátország
↪ Szlovénia

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi, vagy otthoni címet megadni.

Házhoz szállítás esetén a futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, kézbesítés előtt sms értesítést küld. Amennyiben nem tudja átvenni a csomagot a megadott időpontban, kérjük egyeztessen a futárral! Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt feltétlenül vizsgálja meg, és sérült csomagolás vagy termék, hiányos csomagtartalom esetén kérje a futárt jegyzőkönyv felvételére! Ez esetben ne vegye át a csomagot, mert utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt sajnos nem fogadhatunk el!

A termék szállításának időpontja raktárhiány esetén annak függvényében alakul, hogy az adott termékre milyen szállítási határidőt tud vállalni a gyártó részlegünk.2.8. Elállási jog

Viszonteladói rendszerünkben az elállási jog nem vonatkozik viszonteladó partnereinkre, akik cégként, egyéni vállalkozóként kereskedelmi céllal vásárolnák a termékeket.

2.9. A kínált termékek kategória besorolása

A termékek megnevezése, rendeltetése:


▶️ fürdőruha – alsóruházat
▶️ fehérnemű - alsóruházat
▶️ strandruházat - felsőruházat
▶️ ajándéktárgyak – ajándéktárgyak
▶️ szájmaszkok – higiéniai termék, védőeszköz

2.10. Egyéb rendelkezések, információk

A webáruház üzemeltetője nem vállal felelősséget a bekövetkezett technikai- vagy rendszerhibákért, és ezek következményeiért, adatvesztésért, a felhasználói fiók felfüggesztéséből, megszüntetéséből vagy módosításából eredő károkért, kivéve a törvény által ki nem zárható felelősségeket. Nem vállal felelősséget továbbá a Fiókod gondatlan kezeléséért és ennek eredményeképp illetéktelen személyek fiókodhoz való hozzáféréséért.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruházban a megrendelésének rögzítésével elfogadja az ORIGAMI-BIKINI Kft. általános szerződési feltételeit és adatkezelési nyilatkozatát.

Az ORIGAMI-BIKINI Kft. webshopjában történő vásárlásra a magyar jog szabályai az irányadóak, melyet az Általános Szerződési feltételek elfogadásával magára nézve is kötelezőnek ismer el.

2.11. Adatvédelem és titkosság

a) Felek szándéka, hogy tárgyalásaik és együttműködésük során bizalmas információt közöljenek, cseréljenek, így egymással Üzleti Titkokat közölhetnek. Felek ezennel beleegyeznek abba, hogy a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kizárólag az egymás közötti jelen szerződésben meghatározott keretek között fogják használni, és hogy az Üzleti Titkot bizalmasan kezelik. A Felek tudomásul veszik és beleegyeznek abba, hogy a másik Fél Üzleti Titkának részére történő kiadása nem ruház át a fogadó Félre az Üzleti Titokkal kapcsolatos semmilyen licenszet, engedélyt, érdekeltséget vagy jogot. Felek kijelentik, hogy tudomásul vették az üzleti titok megtartását, ami vonatkozik e szerződés tartalmára, feltételeire, a jutalékra, Megbízó ügyfeleire, Megbízó pénzügyeire, tevékenységére, szoftvereire, valamint vonatkozik minden olyan információra, amelyről Felek tudomást vesznek a szerződés teljesítése idején. Kötelezik magukat, hogy semmilyen információt nem adnak ki harmadik személynek. Ez a kötelezettség a szerződés lejárta után is érvényes. A Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése a szerződés súlyos megszegésének minősül, továbbá azért polgári- és a büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

b) Felek kiadhatják az Üzleti Titkot alkalmazottaiknak, jogi képviselőiknek, könyvelőiknek, tanácsadóiknak, egyéb megbízottainak, olyan mértékig, ameddig e személyeknek ismerniük kell a fent említett információkat a jelen megállapodásban leírt célok érdekében.

c) Megbízott köteles teljes mértékben kártalanítani a Megbízót, más harmadik személyt, illetve szervet, a titkosságra vonatkozó szabályok szándékos megszegésével okozott teljes kár miatt.

2.12. Szerzői jogok

A weboldalt működtető ORIGAMI-BIKINI Kft. az alábbi internetes oldalon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Felhívjuk az oldal látogatóinak figyelmét, hogy a jelen oldalon található anyagokat nem jogosultak módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos.

Az oldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközik!

Jogellenes felhasználásuk, az oldalakról történő jogtalan másolásuk, többszörözésük, a forrás hiányos vagy pontatlan megjelölése, illetve a szerzői alkotásokra nagymértékben hasonló, vagy azzal összetéveszthető grafikai mintákkal, dizájnokkal ill. más azokra utaló bármilyen egyéb megjelenésekkel való visszaélés, vagy bármi egyéb jogsértés esetén a jogtulajdonos ESETENKÉNT nettó 100.000.-Ft kártérítésre tart igényt!

3. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a fejezet a B2C és B2B vásárlóinkra egyaránt vonatkozik.

3. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK

3.1. Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési irányelvek
3.2. Adatkezelő adatai
3.3. A kezelt személyes adatok köre
3.3.1 A regisztráció során megadandó személyes adatok
3.3.2 A rendelés feldolgozása
3.3.3 A számla kiállítása
3.3.4 Az áru kiszállításához kapcsolódó adatkezelés
3.3.5 Garanciális ügyintézés, egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
3.3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés
3.3.7 Fizetéssel kapcsolatosan kezelt adatok
3.3.8 Nyereményjáték
3.3.9 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés
3.3.10 E-mail kommunikáció
3.3.11 Elállási nyilatkozat kapcsán kezelt adatok
3.3.12 Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Pinterest…)
3.3.13 Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)
3.3.14 Személyre szabott reklámok küldésével kapcsolatos adatkezelés
3.3.15 Termékek értékelésével kapcsolatos adatkezelés
3.3.16 Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelés
3.4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
3.4.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
3.4.2 Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
3.4.3 Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
3.4.4 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
3.4.5 Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás
3.4.6 4.6 OTP SimplePay bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás
3.5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
3.5.1 Tájékoztatáshoz való jog
3.5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
3.5.3 Helyesbítés joga
3.5.4 Törléshez való jog
3.5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
3.5.6 Adathordozáshoz való jog
3.5.7 Tiltakozás joga
3.5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
3.5.9 Visszavonás joga
3.5.10 Bírósághoz fordulás joga
3.5.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
3.6. Adatkezelési tájékoztató módosítása
3.7. Egyéb rendelkezések

3.1. Adatkezelési tájékoztató célja, általános adatkezelési irányelvek

A www.origamiwebshop.hu domain néven üzemelő webáruház adatait az ORIGAMI-BIKINI Kft. (továbbiakban Adatkezelő, Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja – ide értve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

3.2. Adatkezelő adatai

• ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Kft.
• Székhely: 6729 Szeged, Szabadkai út 89.
• Adószám: 14542343-2-06
• Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt.: 57400028-13880039
• Cégjegyzékszám:06-09-013264
• Kibocsájtó cégbíróság: Szegedi Törvényszék
• Elektronikus levelezési cím: webshop@origamibikini.hu
• Adatvédelmi ügyekben eljáró képviselő: Princz Ákos

3.3. A kezelt személyes adatok köre

3.3.1 A regisztráció során megadandó személyes adatok

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani ( nem kell az adatokat újabb vásárláshoz megadni…)
A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti a már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
Kezelt adatok:
• Név
• E-mail cím
• Használni kívánt jelszó
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
• Regisztráció időpontja
• IP cím
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.
Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:
• eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
• kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
• regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
Az adatkezelés időtartama: A Társaság a regisztrációkat tízévente felülvizsgálja, és a regisztrációhoz tíz év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Társaság törli.

3.3.2 A rendelés feldolgozása

A webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szükség van az alábbi információkra.
Kezelt adatok:
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
• Rendelés időpontja
• IP cím
• Termék adatai
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az adatkezelő a szerződés teljesítéséig kezeli.

3.3.3 A számla kiállítása

Az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
• Számlaadatok
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

3.3.4 Az áru kiszállításához kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése.

3.3.5 Garanciális ügyintézés, egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik.

Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
Az adatkezelés időtartama
A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

3.3.6 A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatos adatkezelés

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer
eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.
Kezelt adatok
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.
Az adatkezelés időtartama
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás
időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség.

3.3.7 Fizetéssel kapcsolatosan kezelt adatok

Az adatkezelési folyamat az elállással kapcsolatban történő vételár visszafizetés érdekében történik.
Kezelt adatok
• bankszámlaszám
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat az elállással kapcsolatos pénzvisszafizetés időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése

3.3.8 Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt.
Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Telefonszám
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
Az adatkezelés időtartama
Az adatok a nyereményjáték lezárását követően törlésre kerülnek, kivéve a nyertes adatai,
amelyeket a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig köteles Adatkezelő megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára.

3.3.9 Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a webshop legújabb akcióiról.
A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
• Feliratkozás időpontja
• IP cím
Az adatkezelés időtartama
A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a webshop@origamibikini.hu, illetve az origami@origamibikini.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Kft.(6729 Szeged, Szabadkai út 89.)
A Társaság a hírlevél listát tízévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez tíz év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Társaság törli.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a webshop a megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával reklámanyag küldéséhez is hozzájárul.

3.3.10 E-mail kommunikáció

Rendszerünk számos módon küldhet Önnek információs e-mailt, pl. félbehagyott kosárról, megrendelés visszaigazolásáról, megrendelés állapotokról, és vásárlói elégedettség felméréséről azért, hogy tájékoztassuk az érdeklődőket.
Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Feliratkozás időpontja
• IP cím
Az adatkezelés időtartama
A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az e-mail útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Az e-mail küldésre a (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy az Önnek a webshop a megadott e-mail címre elektronikus levelet küldjön.

3.3.11 Elállási nyilatkozat kapcsán kezelt adatok

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban a vevők az alábbi lehetőségek közül választhatnak:
1. Honlapunkon az elállási űrlap online kitöltésével.
2. Honlapunkon az elállási űrlap nyomtatható verziójának kinyomtatásával, és kézzel való kitöltésével.
3. A csomagban elhelyezett Elállási nyilatkozat kitöltésével.
4. A megrendelés visszaigazolás e-mail mellékleteként elküldött elállási nyilatkozat kinyomtatásával, és kézzel való kitöltésével.
Az adatkezelés célja, hogy a cégünk az elállással kapcsolatos teendőket elvégezhesse.
Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Cím
• Telefonszám
• Rendelés azonosító
• Feliratkozás időpontja
• IP cím
• Bankszámlaszám, bankszámla tulajdonos neve
Az adatkezelés időtartama
A Társaság kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg az elállással kapcsolatos ügy le nem zárult, illetve ameddig a jogszabályi kötelezettsége fennáll. (A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.)
Az adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése.

3.3.12 Közösségi oldalak (Facebook, Twitter, Pinterest…)

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.
Az adatkezelés célja a webshop weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével az érdeklődők megismerhetik a forgalmazott márkát, részt vehetnek a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.
Weboldalunkon a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás, a Facebook like gomb, a Facebook like box, a Twitter gomb, az Add This gomb, és a Facebook által használt cookie-k (sütik), és beépülő modulok működnek, melynek működésére a Facebook és a Twitter adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebook-bejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési szolgáltatásokhoz. Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre és alkalmazásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatások használati módjának, vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és elemzése. A beágyazott modulok kapcsolatot létesítenek az adott vállalat szerverével, így a beépülő modulok tartalma beágyazódik a honlapon. A Twitter, a Facebook like gomb, a Facebook like box, a Twitter gomb, az Add This gomb, és az egyéb közösségi megosztás gombok segítségével információt oszthat meg a felhasználó a weboldalunk termékeivel, információival kapcsolatosan.
A Facebook pixel kód segítségével az adatkezelő a Honlap látogatóinak a Facebook-on hirdetéseket jelenít meg. A Facebook pixel egy kód, melynek a segítségével jelentés készül a konverziókról, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról.
A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. Amennyiben nem kívánja, hogy a közösségi beépülő modulok információt gyűjtsenek, a honlap meglátogatása előtt lépjen ki a közösségi profiljából!
Bővebb információ:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

A Társaság Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán. A hírlevélre a 3.9. pontban foglaltak érvényesek. A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 3.8. pontban foglaltak szerint zajlik. Vásárlási szándék esetén az érdeklődőt a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára. Az adatkezelés a 3.1. pontban foglaltak szerint folyik. A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

3.3.13 Weboldal látogatási adatok (cookie, analitika, remarketing)

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.
A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés időtartama
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek
elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-11
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja, mely belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Google egyéb szolgáltatásai
A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:
Google Adwords Conversion Tracking: Ha a látogató egy Google-hirdetésen keresztül érte el weboldalunkat, a Google Adwords egy egyedi (minden ügyfélnél más) cookie-t helyez el a látogató számítógépére, mely 30 napig gyűjt további információkat a felhasználóról, utána megszűnik. A Google felismeri, ha a felhasználó rákattint egy hirdetésre, és átirányítják adott oldalra. Ezen konverziós információkat a Google konverziós statisztikákat hoz létre az AdWords-ügyfelek számára. Az AdWords ügyfelek megkapják a hirdetésükre kattintó felhasználók teljes számát és azok számát is, akik át lettek irányítva egy Conversion-Tracking-Tag oldalra. A felhasználókról viszont nem kapnak személyes információt. Ezek a cookie-k kikapcsolhatóak a böngésző letiltásával a "www.googleadservices.com" domain cookie-jaitól.
Google Tag Manager: A Google Tag Manager honlaphoz kapcsolt jelölőket (tag-eket) menedzselő felület, mely sütiket nem helyez el, és személyes adatokat sem gyűjt. Az eszköz kiváltja azokat a címkéket, melyeket saját részéről adatok gyűjtésére használ. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.
A Google adatvédelmi feltételeiről további információ a https://policies.google.com/privacy?hl=hu weboldalon található.
A Google által használt sütiket a www.google.com/privacy/ads oldalon tilthatja le. A sütik letiltásával viszont fennáll a lehetőség, hogy a weboldal összes funkciója teljes mértékben nem használható.

3.3.14 Személyre szabott reklámok küldésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok
• Név
• E-mail cím
• Irányítószám
• Település
• Utca, házszám
• Emelet, ajtó
Az adatkezelés időtartama
Az adatok törlési kérelméig, a hírlevélről történő leiratkozásig, vagy az iránti külön tiltakozásig, hogy ezek az adatokat Adatkezelő felhasználhassa direkt marketing tevékenységhez.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára

3.3.15 Termékek értékelésével kapcsolatos adatkezelés


Kezelt adatok
• Név
Az adatkezelés időtartama
Az adatok törlési kérelméig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára.

3.3.16 Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok
● Feladó neve
● Ajándékutalvány-címtett e-mail címe
● Ajándékutalvány-címtett neve

Az adatkezelés időtartama
Az adatok törlési kérelméig.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára.

3.4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

3.4.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Kft.
Székhely cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.- tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: +36 1 700 2323,
E-mail cím: info@tarhely.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

3.4.2 Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése, székhelye, telefonszáma:
Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
+36-1-767-8277
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
+36 1 802 0265
Csomagküldő.hu Kft.
1031 Budapest, Vizimolnár utca 10. 6/54.
+36 1 400 88 06

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru
kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

3.4.3 Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

a) Klaviyo Inc.
Az adatfeldolgozó megnevezése: Klaviyo Software Boston Ma. Us.
Az adatfeldolgozó székhelye: 225 Franklin St 10th Floor, Boston MA 02110, United States
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 857-400-7060
Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@klaviyo.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

b) Optimonk
Az adatfeldolgozó megnevezése: Optimonk InternationalZrt
Az adatfeldolgozó székhelye: 4028 Debrecen Kassai út 129.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36/70-410-4842
Az adatfeldolgozó e-mail címe: support@optimonk.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

3.4.4 Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Sarsan Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 6771 Szeged, Kis-Szőlő u. 1
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3670/365-0370
Az adatfeldolgozó e-mail címe: sarolta.gyovai@t-online.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

3.4.5 Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 9400 Sopron, Csengery u. 32-36.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 20 961 4011
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@cmfx.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a
számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.

3.4.6 OTP SimplePay bankkártyás fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Kereskedő cégneve: Origami-Bikini Kft.
Székhelye: 6729. Szeged, Szabadkai út 89.
Fizetési Elfogadóhely webcíme: www.origamiwebshop.hu
Az ÁSZF elfogadásával, és a rendelés leadásával Megrendelő az alábbi nyilatkozatot teszi: Tudomásul veszem, hogy az Origami-Bikini Kft., (székhely: 6729. Szeged, Szabadkai út 89.) adatkezelő által a www.origamiwebshop.hu webáruház felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
-Vásárló neve
-Vásárló telefonszáma
-Vásárló email címe
-Vásárló számlázási- és szállítási címe
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

3.5. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

3.5.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az ORIGAMI BIKINI Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

3.5.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett az egyes fejezetekhez írt email címre, vagy a Társaság nevére és címére eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül a Társaság - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

3.5.3 Helyesbítés joga

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.
A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
A kérelemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre az 5.2. pontban foglaltak irányadóak.

3.5.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
-a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
-a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
-közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
-a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.5.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

3.5.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.5.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

3.5.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

3.5.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

3.5.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

3.6. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
-a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
-azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
-hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
-a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
-arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
-az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

3.7. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az ORIGAMI BIKINI Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen ÁSZF, és Adatvédelmi Tájékoztató szövege, szövegrészletei szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli másolása, felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközik! Bővebb információ: ÁSZF/Szerzői jogok alpont.

Termék a kívánságlistádra került
Összehasonlításhoz adva

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Részletek